ข่าวล่าสุดiHotel

เวลาปล่อย:2023-01-24   เรียกดู:

City tower hotel /

Business Tower Hotel

City tower hotel /

Continental hotel

ibis Styles Ulaanbaatar Polaris Hotel

Business Tower Hotel

ү Ezent Guren hotel

Bayan Mongolian Resort

A Million Star Resort

Terelj Garden camp

+ name +); ); else $(search-result).append(

], ); ); document.addEventListener(DOMContentLoaded, function() yall( observeChanges: true, events: load: function (event) if ntains(lazy) && event.target.nodeName == IMG) event.target.classList.add(yall-loaded); , error: listener: function (event) if (!event.target.classList.contains(lazy) && event.target.nodeName == IMG) event.target.classList.add(yall-error); event.target.nextElementSibling.classList.add(visible); , options: once: true ); );

); ); else $(search-result).append(

); $(search-destination).closest(.dropdown).addClass(show); ); $(function () $(search-destination).focus(function() if ($(search-destination).val()) searchPlace(); if (!$(search-destination).val() && !$(search-result).is(:empty)) $(this).closest(.dropdown).addClass(show); ); $(document).ready(function() if ($(search-destination).val()) $(this).closest(.dropdown).addClass(show); ); $(document).click(function() $(search-destination).closest(.dropdown).addClass(show); ); $(document).on( click: function (e) var city = ; var place = ; var hotel = ; var value = $(this).data(id); if (value) if (value.split(,)[0] === city) city = value.split(,)[1]; else if (value.split(,)[0] === place) place = value.split(,)[1]; else hotel = value.split(,)[1]; var parameters = hotel= + hotel + &place= + place + &city= + city; $(this).attr(href, + parameters); , search-result li a); $(document).on(click touchend, function(e) if ($(e.target).attr(id) != search-destination && $(e.target.parentElement.parentElement).attr(id) != search-result) $(search-destination).closest(.dropdown).removeClass(show); $(search-destination).blur(); ); $(search-destination).on(keyup, function () if ($(this).val() !== ) setTimeout(() =

searchPlace(); , 500); else $(search-result).empty(); $(search-result).append( \

上一篇:Words That Contain J 下一篇:Tin tức